ประมวลภาพ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ผ่านนายอำเภอพิชัย เพื่อใช้ในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 26 ก.ย. 60 ณ หอประชุมโรงเรียนพิชัย
 

 
โครงการจัดทำแปลงสาธิต ส่งเสริมการทำนาปลอดสารพิษแบบลดต้นทุน ประจำปี 2560 ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ อบต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 
พิธีมอบเกียรติบัตร
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านหม้อ รุ่นที่ 1
วันที่ 8 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม อบต.บ้านหม้อ
 
โครงการอบรม อปพร. ประจำปี 2560(จัดตั้ง)
ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 60
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2561 (แบบ ป.ค.1/...แบบ ป.ค.4/...แบบ ป.ค.5)
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี 61 / 62
การเพิ่มกระบวนงานและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 61 / 62

<<< หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ >>>

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น สายทางชัยมงคล หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหม้อ ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..ดาวน์โหลด...ประกาศ/แบบสรุปราคากลาง/ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)..ดาวน์โหลด.. ประกาศ / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ /แบบสรุปราคากลาง ม.1 / แบบสรุปราคากลาง ม.4 ประกาศผู้ชนะ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกกันการรับสินบน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน