หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.banmor-utt.go.th/o... ลิงค์ที่ 1 โครงสร้างส่วนราชการ
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.banmor-utt.go.th/s... https://www.banmor-utt.go.th/s... https://www.banmor-utt.go.th/s... ลิงค์ที่ 1 คณะผู้บริหาร
ลิงค์ที่ 2 สมาชิกสภา
ลิงค์ที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) เกี่ยวกับหน่วยงาน  หัวข้อ อำนาจหน้าที่
3. ข้อมูลอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน จะปรากฏตาม URL ที่ 3
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) แผน  หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 จะปรากกฏตาม URL ที่ 3
4. ไฟล์ PDF
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/c... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) เกี่ยวกับหน่วยงาน  หัวข้อ ติดต่อ จะปรากฏข้อมูลการติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตาม URL ที่ 2
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) ระเบียบ  หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมแและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
5. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/n... https://www.banmor-utt.go.th/n... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) ข่าวสาร  หัวข้อข่าว
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/w... https://www.banmor-utt.go.th/c... https://www.banmor-utt.go.th/w... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือก (หมวด) รับเเรื่องราวร้องเรียน  หัวข้อ กระดานสนทนา/ร้องเรียนร้องทุกข์
- กระดานสนทนาถาม - ตอบ ของ อบต.บ้านหม้อ
3. เลือกเมนู (หมวด) รับเเรื่องราวร้องเรียน  หัวข้อ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
- ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ของ อบต.บ้านหม้อ
4. กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.facebook.com/peopl... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. คลิกไอคอนรูปเฟสบุ๊คด้านบนภาพของหน้าเว็บจะสามารถเชื่อมโยงไปที่เฟสบุ๊คของสำนักงานได้ จะปรากฎตาม URL ที่ 2
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) ประกาศ
3. ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ อบต.บ้านหม้อ จะปรากฏตาม URL ที่ 3
4. ไฟล์ PDF
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) แผน  หัวข้อ แผนการดำเนินงาน จะปรากฏตาม URL ที่ 2
3. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 จะปรากฏตาม URL ที่ 3
4. ไฟล์ PDF
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) แผน   หัวข้อ แผนการดำเนินงาน จะปรากฏตาม URL ที่ 2
3. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน จะปรากฏตาม URL ที่ 3
4. ไฟล์ PDF
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) แผน  หัวข้อ แผนการดำเนินงาน
3. รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. ไฟล์ PDF
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) เกี่ยวกับหน่วยงาน  หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน
3. คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานสาธารณสุข
4. คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
5. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) เกี่ยวกับหน่วยงาน  หัวข้อ คู่มือหรือมาตรฐานการให้ริการ
3. คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
4. คู่มือการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
5. คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) รายงาน  หัวข้อ สถิติ
3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
4. ไฟล์ PDF
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) รายงาน  หัวข้อ รายงานอื่นๆ
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
4. ไฟล์ PDF
o18 E-Service https://www.banmor-utt.go.th/h... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
    - E-Service อยู่ด้านล่างสุดบนหน้าหลักของเว็บไซต์
2. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
3. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) แผน  หัวข้อ แผนจัดหาพัสดุ
3. แผนจัดหาพัสดุ
4. ไฟล์ PDF
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/n... https://www.banmor-utt.go.th/n... https://www.banmor-utt.go.th/n... https://www.banmor-utt.go.th/n... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) ข่าวสาร  หัวข้อ ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
3. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหม้อ
4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ไผ่สีสุก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหม้อ
5. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหม้อ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) รายงาน  หัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) รายงาน  หัวข้อ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.) จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 จะปรากฎตาม URL ที่ 3
4. ไฟล์ PDF
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) การบริหารบุคคล  หัวข้อ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ไฟล์ PDF
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) การบริหารบุคคล  หัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะปรากฎตาม URL ที่ 3
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) การบริหารบุคคล  หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
4. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
5. การพัฒนาบุคลากร
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
7. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) รายงาน  หัวข้อ รายงานผลการบริหารและพัฒนามรัพยากรบุคคลประจำปีจะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 จะปรากฎตาม URL ที่ 3
4. ไฟล์ PDF
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) เกี่ยวกับ  หัวข้อ คู่มือปฏิบัติงาน จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะปรากฎตาม URL ที่ 3
4. ไฟล์ PDF
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/c... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) บริการประชาชน  หัวข้อ ร้องเรียนทุจริต จะปรากฎตาม URL ที่ 2
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกกเมนู (หมวด) รายงาน  หัวข้อ สถิติ จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะปรากฎตาม URL ที่ 2
4. ไฟล์ PDF
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) รายงาน  หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. การประชาคมรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน หมู่ที่ 7 ฯ
4. การประชาคมรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน หมู่ที่ 8 ฯ
5. ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... https://www.banmor-utt.go.th/p... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) รายงาน  หัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
4. ไฟล์ PDF
5. ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) รายงาน  หัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. กิจกรรมการประชุมเพื่อมอบนโยบายและแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น No Gift Policy
4. ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
5. ไฟล์ PDF
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.banmor-utt.go.th/h... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/p... https://www.banmor-utt.go.th/d... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.banmor-utt.go.th/home ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู (หมวด) รายงาน  หัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy
4. ไฟล์ PDF
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ : 055-421-600,080-026-5564 โทรสาร : 055-421-256
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
จำนวนผู้เข้าชม 513,918 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 080-789-5454

 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10