หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านหม้อ
บ้านหม้อน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
 
 
พันธกิจ
 
    ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจที่ขยายตัวในอนาคต
    ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะด้านการเกษตร
ให้มีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
    ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา จริยธรรมและสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามภายในท้องถิ่น
    ควบคุมและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เน้นการ
มีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับทุกภาคีโดยเฉพาะประชาชน ตลอดจน
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีองค์ความรู้รอบด้านเพื่อนการพัฒนาความพร้อมที่จะรองรับ
การพัฒนาทุกด้าน
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนนสะพาน
ท่อระบายน้ำแหล่งน้ำ
  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างและขยายเขตการบริการน้ำประปา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิตทาง
  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและการพัฒนาทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพการเกษตรและการแปรูปสินค้า
ทางการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการศึกษา
  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสวัสดิการการชุมชน
  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการและการควบคุมการกำจัด
ขยะมูลฝอย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลลากร
และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน
  แนวทางการพัฒนา การจัดระเบียบสังคมให้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและด้านอื่น ๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ : 055-421-600,080-026-5564 โทรสาร : 055-421-256
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
จำนวนผู้เข้าชม 1,571,107 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 080-789-5454

 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10